Till Kiropraktik Till Massage Till Rehabilitering Till Prislista Till Kontakt Till Länkar    
           
 
Verksamheten är stängd från 2015-12-01 tills vidare
 
 

Klicka för större bild

Till Facebook

Kiropraktorhuset drivs av leg.Kiroprak-
tor Örjan Pettersson, och avsikten är
att erbjuda privatpersoner, lokala före-
tag och idrottsföreningar kvalificerad kiropraktisk vård.

Kiropraktorhuset förenar traditionell ki-
ropraktik med vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingen individan-
passas och utgår från funktionella tes-
ter för att uppnå så effektiva behand-
lingsresultat som möjligt.

Förutom kiropraktik erbjuder Kiroprak-
torhuset även massage och rehabilite-
ring.

 

   


                   
 
För din egen skull – ha regelbunden kontakt med din kiropraktor.
   
                   
     
       
  Senast reviderad 2015-11-09      
Webmaster: lj-digital